Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Επιλεγμένος Κωδικός Θέσης ( )  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ *  
ΟΝΟΜΑ *
ΦΥΛΟ *
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(dd-MM-yyyy) *

 
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ *
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ *
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ *
     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ *
ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ *
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ *  
ΤΚ    
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ    
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *    
E-MAIL    
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Ν2518/1997) *
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ *
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Έχετε την δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές επιλέγοντας κάθε φορά το tab "Προσθήκη Περιοχών")
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (κατόπιν συμφωνίας)
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έχετε την δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές επιλέγοντας κάθε φορά το tab "Προσθήκη Σπουδών")
 
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ( Έχετε την δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές επιλέγοντας κάθε φορά το tab "Προσθήκη Ξένων Γλωσσών" )
 
ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΓΝΩΣΗ Η/Υ *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (50 Χαρ.)
   
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( Έχετε την δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές επιλέγοντας κάθε φορά το tab "Προσθήκη Εργασιακής Εμπειρίας")
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ *Το επισυναπτόμενο αρχείο θα πρέπει να έχει την μορφή (*.pdf) και να είναι μικρότερο των 4 MB

Όνομα αρχείου:
 
Απο που μάθατε για εμάς? *
Δηλώνω ότι τα καταχωρηθέντα στοιχεία μου είναι ακριβή. *
Διάβασα εδώ και αποδέχομαι τους όρους *
ΣΧΟΛΙΑ ( Εως 400 χαρακτήρες)

 
 
 
     


 

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ


  ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ *
  ΕΠΙΠΕΔΟ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΠΟ
 /
 
     
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΕΩΣ
 /
 
  ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ